หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดดีหลวงนอก (เกลี้ยง ชูชาติ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1
ผู้บริหารสถานศึกษา
นางสาววัชราภรณ์ นิยม
ลงนามถวายพระพรในหลวงรัชกาลทที่ 10 (26/07/66)
กิจกรรมขยายผลการอบรมป้องกันและบรรเทาภัยคุกคามในสถานศึกษา

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 30/06/66

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26/06/66

แห่เทียนพรรษา 26/07/66 ณ วัดดีหลวงใน , วัดดีหลวงนอก

พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 22/07/66

ศึกษานิเทศก์เข้าเยี่ยมโรงเรียน 1/2566

รพสต.ชิงโค ตรวจสุขภาพ 1/2566
ข่าวการศึกษา
อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/widget.html